SKUPINOVÉ KURZY

PLÁNY KURZU

Díky práci ve skupině se Vám bohatě rozšiřuje slovní zásoba. Když posloucháte svoje spolužáky, tak máte možnost pochytit nová slova, která můžou být pro Vás užitečná.

Zvykáte si na rozlišné přízvuky a způsoby mluvy.

Učíte se naslouchat a vnímat jazyk jako celek.

Máte možnost se seznámit s novými zajímavými lidmi!

CO

Skupiny do 6 lidí

KDY

A1/A2 pondělí – středa- pátek 16:30 – 18:30
B1/B2 úterý – čtvrtek 18:00 – 20:00

KDE

V našich učebnách na adrese Hálkova 1406/2, Praha 2 – Nové Město, 120 00

KOLIK

12 lekcí/2 hod. – 4 000 Kč/osoba


*Nabízíme také firemní kurzy (firemní slevy).  Pro více informací nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 772 745 187 nebo na e-mailu.

PLÁNY KURZU

Cíl kurzu

Cílem kurzu je během 12 lekcí (1 lekce = 2 hodiny) dosáhnout takové úrovně jazyka, aby studenti mohli přežít v této zemi.

Učební materiály

Všechny materiály budou studentům k dispozici na hodinách. Učitel si sám připravuje podklady na každou hodinu dle svého uvážení. Základní literatura je následující:

Česky, prosím III. – Učebnice češtiny pro cizince, Jitka Cvejnová;

Čeština pro cizince a azylanty, Jana Bischovová, Milan Hrdlička;

Čeština pro středně a více pokročilé, Jana Bischovová;

Čeština pro cizince, Marie Kestřánková;

Chcete mluvit česky, Helena Remediosová, Elga Čechová;

Communicative Czech, Ivana Rešková;

Čeština pro ekonomy – Nástavbový kurs češtiny pro cizince, Helena Remediosová, Elga Čechová.

 

Obsah kurzu

Náš kurz zahrnuje nejen studium gramatiky, ale i rozšiřování slovní zásoby. Obě části jsou úzce propojeny, což pomáhá studentům vnímat jazyk jako celek.

Probíraná látka se aktivně procvičuje nejen v hodinách, ale i prostřednictvím každodenních domácích úkolů.

Část gramatická

 • Pády – skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a jejich využití v praxi;
 • Časy – minulý, přítomný a budoucí čas u často používaných sloves, rozkazovací a podmiňovací způsob;
 • Číslovky – čas, datum, počet/objem;
 • Zájmena – osobní, přivlastňovací, záporná, neurčitá;
 • Tvorba vět – slovosled, často používané obraty.

Gramaticko-lexikální část

 • Popis člověka a jeho okolí – rodina, koníčky, tělo, charakter, oblečení;
 • Orientace ve městě – směr, budovy a památky, doprava;
 • Modelování situací na úřadech a v podnicích – v nemocnici, v restauraci, v obchodě, na poště, na nádraží/na letišti, v divadle/v kině/v muzeu;
 • Cestování – státy a jejich hlavní města a památky, klima, flora a fauna;
 • Dějiny a kultura České republiky – státní a mezinárodní svátky, tradice, památky, tipy a rady.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je během 12 lekcí (1 lekce = 2 hodiny) dosáhnout takové úrovně jazyka, aby studenti mohli přežít v této zemi.

Učební materiály

Všechny materiály budou studentům k dispozici na hodinách. Učitel si sám připravuje podklady na každou hodinu dle svého uvážení. Základní literatura je následující:

Česky, prosím III. – Učebnice češtiny pro cizince, Jitka Cvejnová;

Čeština pro cizince a azylanty, Jana Bischovová, Milan Hrdlička;

Čeština pro středně a více pokročilé, Jana Bischovová;

Čeština pro cizince, Marie Kestřánková;

Chcete mluvit česky, Helena Remediosová, Elga Čechová;

Communicative Czech, Ivana Rešková;

Čeština pro ekonomy – Nástavbový kurs češtiny pro cizince, Helena Remediosová, Elga Čechová.

Obsah kurzu

Náš kurz zahrnuje nejen studium gramatiky, ale i rozšiřování slovní zásoby. Obě části jsou úzce propojeny, což pomáhá studentům vnímat jazyk jako celek.

Probíraná látka se aktivně procvičuje nejen v hodinách, ale i prostřednictvím každodenních domácích úkolů.

 

Část gramatická

 • Podstatná jména – i/y v kořenu slova, skloňování, slova cizí a přijatá, části těla, velká písmena, výjimky;
 • Předložky – předložky a předpony, jejich vlastnosti;
 • Přídavná jména – skloňování a stupňování, specifické situace v kořenu slova (n X nn, mě X mně, je X ě);
 • Zájmena, číslovky – skloňování, využití;
 • Slovesa – časy, podmiňovací a rozkazovací způsob, trpný rod, slovesné vidy, reflexivní slovesa;
 • Příslovce, spojky, částice – využití;
 • Tvorba vět – slovosled, vedlejší věty.

Část gramaticko-lexikální

 • Výslovnost;
 • Kultura a historie České republiky – česká literatura a kinematografie, dějiny České republiky v rámci Evropy;
 • Situace na úřadech – simulace situací na různých institucích (školy, vysoké školy, úřady atd.);
 • Psaní různých forem textů – dopis, esej, referát, resumé (shrnutí), žádost atd.;
 • Příprava na pracovní pohovor nebo na přijímací zkoušky na VŠ – životopis, motivační dopis, pohovor, práce s odbornými texty;
 • Slovní zásoba – slangové výrazy, obecná čeština.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Napište nám do zpráv na Instagram, Facebook či Vkontakte nebo nám zavolejte. Rádi se s Vámi domluvíme.