INDIVIDUÁLNÍ KURZY

PLÁNY KURZU

Plán kurzu bude upraven dle Vašich přání a potřeb.

Váháte, zda si vybrat naše kurzy?

Stačí si jen zvolit úroveň:

A1/A2 (pro začátečníky)

A2/B1 (pro pasivní uživatele)

B1/B2 (pro více pokročilé)

Přijít na bezplatnou úvodní lekci, kde se seznámíte s učiteli

A vrhnout se do studia!

KDE

V našich učebnách na adrese Hálkova 1406/2, Praha 2 – Nové Město, 120 00

KOLIK

12 lekcí/1,5 hod. – 5 100 Kč

16 lekcí/1,5 hod. – 6 400 Kč

20 lekcí/1,5 hod. – 7 500 Kč

PLÁNY KURZU

Cíl kurzu

Cílem kurzu je během 12 lekcí (1 lekce = 2 hodiny) dosáhnout takové úrovně jazyka, aby studenti mohli přežít v této zemi.

Učební materiály

Všechny materiály budou studentům k dispozici na hodinách. Učitel si sám připravuje podklady na každou hodinu dle svého uvážení. Základní literatura je následující:

Česky, prosím III. – Učebnice češtiny pro cizince, Jitka Cvejnová;

Čeština pro cizince a azylanty, Jana Bischovová, Milan Hrdlička;

Čeština pro středně a více pokročilé, Jana Bischovová;

Čeština pro cizince, Marie Kestřánková;

Chcete mluvit česky, Helena Remediosová, Elga Čechová;

Communicative Czech, Ivana Rešková;

Čeština pro ekonomy – Nástavbový kurs češtiny pro cizince, Helena Remediosová, Elga Čechová.

 

Obsah kurzu

Náš kurz zahrnuje nejen studium gramatiky, ale i rozšiřování slovní zásoby. Obě části jsou úzce propojeny, což pomáhá studentům vnímat jazyk jako celek.

Probíraná látka se aktivně procvičuje nejen v hodinách, ale i prostřednictvím každodenních domácích úkolů.

Část gramatická

 • Pády – skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a jejich využití v praxi;
 • Časy – minulý, přítomný a budoucí čas u často používaných sloves, rozkazovací a podmiňovací způsob;
 • Číslovky – čas, datum, počet/objem;
 • Zájmena – osobní, přivlastňovací, záporná, neurčitá;
 • Tvorba vět – slovosled, často používané obraty.

Gramaticko-lexikální část

 • Popis člověka a jeho okolí – rodina, koníčky, tělo, charakter, oblečení;
 • Orientace ve městě – směr, budovy a památky, doprava;
 • Modelování situací na úřadech a v podnicích – v nemocnici, v restauraci, v obchodě, na poště, na nádraží/na letišti, v divadle/v kině/v muzeu;
 • Cestování – státy a jejich hlavní města a památky, klima, flora a fauna;
 • Dějiny a kultura České republiky – státní a mezinárodní svátky, tradice, památky, tipy a rady.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je během 12 lekcí (1 lekce = 2 hodiny) dosáhnout takové úrovně jazyka, aby studenti mohli přežít v této zemi.

Učební materiály

Všechny materiály budou studentům k dispozici na hodinách. Učitel si sám připravuje podklady na každou hodinu dle svého uvážení. Základní literatura je následující:

Česky, prosím III. – Učebnice češtiny pro cizince, Jitka Cvejnová;

Čeština pro cizince a azylanty, Jana Bischovová, Milan Hrdlička;

Čeština pro středně a více pokročilé, Jana Bischovová;

Čeština pro cizince, Marie Kestřánková;

Chcete mluvit česky, Helena Remediosová, Elga Čechová;

Communicative Czech, Ivana Rešková;

Čeština pro ekonomy – Nástavbový kurs češtiny pro cizince, Helena Remediosová, Elga Čechová.

Obsah kurzu

Náš kurz zahrnuje nejen studium gramatiky, ale i rozšiřování slovní zásoby. Obě části jsou úzce propojeny, což pomáhá studentům vnímat jazyk jako celek.

Probíraná látka se aktivně procvičuje nejen v hodinách, ale i prostřednictvím každodenních domácích úkolů.

 

Část gramatická

 • Podstatná jména – i/y v kořenu slova, skloňování, slova cizí a přijatá, části těla, velká písmena, výjimky;
 • Předložky – předložky a předpony, jejich vlastnosti;
 • Přídavná jména – skloňování a stupňování, specifické situace v kořenu slova (n X nn, mě X mně, je X ě);
 • Zájmena, číslovky – skloňování, využití;
 • Slovesa – časy, podmiňovací a rozkazovací způsob, trpný rod, slovesné vidy, reflexivní slovesa;
 • Příslovce, spojky, částice – využití;
 • Tvorba vět – slovosled, vedlejší věty.

Část gramaticko-lexikální

 • Výslovnost;
 • Kultura a historie České republiky – česká literatura a kinematografie, dějiny České republiky v rámci Evropy;
 • Situace na úřadech – simulace situací na různých institucích (školy, vysoké školy, úřady atd.);
 • Psaní různých forem textů – dopis, esej, referát, resumé (shrnutí), žádost atd.;
 • Příprava na pracovní pohovor nebo na přijímací zkoušky na VŠ – životopis, motivační dopis, pohovor, práce s odbornými texty;
 • Slovní zásoba – slangové výrazy, obecná čeština.

 

Pro více informací nás kontaktujte

Napište nám do zpráv na Instagram, Facebook či Vkontakte nebo nám zavolejte. Rádi se s Vámi domluvíme.